Over P2S

De markt is voortdurend in beweging. De wereld wordt steeds digitaler. Innovatie en technologie maken sprongen. De ontwikkelingen volgen elkaar in een moordend tempo op. Om als organisatie in deze veranderlijke wereld een koppositie op te bouwen of te behouden draait het niet alleen om lef, maar vooral om aanpassingsvermogen en leervermogen.

“The only way to win is to learn faster than anyone else.” Eric Ries, The Lean Startup

Om te kunnen overleven is het essentieel om snel in te kunnen spelen op de behoeften in de veranderlijke markt. De traditionele onderneming is daarvoor te star. Jaarlijkse budgetteringen en doelstellingen, beperkte visie, onrealistische plannen en gebouwd op individuen die verworden zijn tot een schakel en zich niet meer verantwoordelijk voelen voor het grotere geheel.

Bij P2S geloven wij dat het roer in organisaties om moet, om te kunnen overleven. Wij geloven in een Agile organisatie die gebouwd is op zelf-organiserende teams. Waar teams met duidelijke doelen en binnen heldere kaders met passie werken aan resultaat. Waar motivatie, innovatie en verantwoordelijkheid de norm zijn. Waar faciliterende leiders onderstrepen dat de organisatie en het kenniswerk te complex geworden zijn om hiërarchisch te besturen. En waar de lerende organisatie centraal staat.

P2S levert bevlogen en ervaren consultants die graag met u meedenken hoe u uw organisatie kunt inrichten om uw slachtkracht blijvend te vergroten. Dát is wat we al jaren met veel passie doen.

Problem to solution