Enterprise transitie

  • Wilt u meer grip op de agile transitie van uw onderneming?
  • Heeft u het idee dat teams steeds het wiel opnieuw uitvinden?
  • Is er behoefte om de teams ‘in sync’ te krijgen?
  • Wordt verandermanagement geplaagd door nieuwe inzichten?

Een agile transitie van een hele organisatie impliceert verandering op individueel, team en management niveau!

Enterprise transitie
Het is voor veel ondernemingen een logische keuze om in een individueel projectteam te proeven aan het concept agile. Zodra de eerste successen geboekt zijn, is de ervaring dat er snel meer teams zullen volgen. Teams is geleerd om binnen een gesteld projectkader zelf-organiserend te zijn, samen te werken en problemen op te lossen. Hoe zorg je dat individuele teams niet het wiel opnieuw uitvinden zonder terug te vallen om ‘command en control’ leiderschap? Hoe zorg je dat de teams in een onderneming van elkaar leren?

Naast de eerste successen zullen ook snel de eerste organisatorische knelpunten opduiken. Verandering is lastig en al snel zult u een hoop leren over uw organisatie bij de adoptie van agile. Waarom? Een onderneming is vaak uitgekristalliseerd in een bepaald evenwicht. Niet noodzakelijkerwijs het beste evenwicht. Nu dit evenwicht wordt verstoord, wordt inzichtelijk wat de drijvende en beperkende factoren zijn in uw onderneming. Onvermijdelijk komen daarbij de nodige belemmeringen aan het licht, die het succes van de teams en die van de onderneming belemmeren. Het is onze taak deze inzichtelijk te maken, zodat u op basis van de inzichten betere beslissingen kunt nemen om uw onderneming succesvoller te maken.

Traditioneel verandermanagement wordt doorgaans gezien als een programma met een duidelijk vertrekpunt en eindpunt, waarbij een voorafgaand bepaald stappenplan wordt gevolgd. Echter net als bij een agile software ontwikkelproject is verandering tijdens een verbeterprogramma niet uit te sluiten. Er zijn immers continu nieuwe inzichten in een lerende omgeving. P2S helpt u daarom met de introductie van een organisatorische aanpak, zodat u de inzichten en de noodzakelijke verandering in uw onderneming blijvend in goede banen kunt leiden. Agile is geen doel, maar wel een beproefd middel om uw doelen te bereiken.

Hoe werkt het?
Met een initiële assessment brengen we bekende en onbekende knelpunten en uitdagingen in uw onderneming in kaart. We maken de samenhang voor u inzichtelijk en helpen u bij het stellen van de prioriteiten en doelstellingen. Op basis van deze geprioriteerde doelstellingen helpen we u met het inrichten van een specifieke transitieaanpak om de verandering te management en de adoptie op koers te houden.

Problem to solution