Agile audit

 • Blijven de verwachte resultaten van de agile aanpak uit?
 • Heeft u een agile project dat aandacht behoeft?
 • Benieuwd naar een externe toetsing op team- of organisatieniveau?
 • Wilt u uw agile organisatie of team een stap verder krijgen?

Onze agile audits helpen u in het maken van een effectief actieplan.

Waarom een agile audit?
De meeste agile transities starten ‘bottom up’. Ict-ers zijn gewend dat hun vak constant in beweging is, waardoor er voortdurend nieuwe kennis opgedaan wordt. Het is dan ook niet onlogisch dat een projectteam, op eigen kracht of op basis van beperkte initiële training, probeert de agile aanpak zich eigen te maken. Zodra de eerste ‘successen’ zich aandienen, spreidt de olievlek zich uit. Maar dan beginnen vaak ook de problemen en blijft verder succes uit. Wat gaat er mis?

In de eerste plaats biedt beperkte training te weinig handvaten voor de praktijk. Bovendien is het lastig om ‘on the job’ de juiste aanvullende kennis te vergaren. Daarnaast zijn teams gewend om zich te focussen op regeltjes en kaders. Teams slagen er uiteindelijk in zich de ‘mechanische’ kant van de agile aanpak eigen te maken, maar falen in de culturele verandering nodig voor succesvol gebruik van de aanpak. Deze draait niet op het volgen van een stappenplan, maar om het creëren van een mindset en omgeving waarin het stappenplan floreert. Het zijn daarom de onderliggende principes die het verschil maken en de regels creëren. En die kunnen per onderneming verschillen.

Een andere beperkende factor voor succes heeft te maken met knelpunten in de organisatie. Verandering vraagt niet alleen de nodige veerkracht van een projectteam, maar ook van de organisatie als geheel. De nieuwe aanpak legt bestaande knelpunten snel bloot. Het zijn vooral de knelpunten in de organisatie waar het zelf-sturende team geen grip op heeft. De mate waarin de onderneming er in slaagt die op te lossen, is in sterke mate bepalend voor het succes van de aanpak, team, project en daarmee de organisatie.

Tot slot een fundamentele beperking van succes; waarom kiezen we eigenlijk voor deze aanpak? En is een agile aanpak niet een doel geworden in plaats van een middel? En omgekeerd, wat is dan het doel? Dáár zit het verschil. Hoe kan een ict-dienstverlener zich onderscheiden? Wat is belangrijk voor de onderneming? Wat is belangrijk voor haar klanten? Alleen met die inzichten is het mogelijk de juiste processen te kiezen en deze passend te configureren.

Kortom, zonder de juiste randvoorwaarden te creëren kan een agile aanpak niet floreren. Onze agile audit helpt u daarbij.

Hoe werkt het?
Op basis van onze ervaring en bewezen aanvullende ‘best practices’ uit de agile community hebben we een uitgebreide vragenlijst samengesteld die ons inzicht geeft in de performance van uw teams. Hierbij wordt gekeken naar de dimensies:

 1. teamwork,
 2. requirements,
 3. planning,
 4. technische werkwijzen,
 5. kwaliteit,
 6. cultuur,
 7. kennisgeneratie,
 8. tooling.

Na het analyseren van de resultaten van de enquête, komen we bij u langs om een beeld te vormen van uw organisatie en uw keuze voor een agile aanpak te doorgronden. Dit geeft ons het ideale kader om de resultaten van onze enquête toe te lichten. Met de resultaten en onze aanbevelingen stellen we u in staat de juiste stappen ter verbetering te identificeren. Uiteraard helpen we u graag bij het nemen van deze stappen.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor aanvullende vragen!

Problem to solution