Diensten

Een agile aanpak levert vele voordelen voor uw ontwikkelprojecten. Met een beproefd ‘quickstart’-pakket bestaande uit een agile assessment, training en coaching faciliteren wij de adoptie van deze aanpak in uw organisatie. Met de juiste combinatie van onze individuele diensten, borgen we de benodigde kennis en vaardigheden in uw organisatie. Daarnaast dragen we bij aan het realiseren van een cultuur van openheid, vertrouwen en samenwerking, nodig voor agile projectsucces.

 • Agile Assessment
  Op basis van een assessment brengen wij potentiële risico’s en belemmeringen in kaart, die zich bij de introductie van de aanpak in uw organisatie kunnen voordoen. Op basis hiervan dragen we passende strategieën aan om de geïdentificeerde knelpunten aan te pakken.
 • Agile Training
  Voor succesvolle en effectieve agile projecten zijn de juiste vaardigheden, kennis en vooral ook mindset een minimale voorwaarde. Met onze basistrainingen en trainingen op maat, helpen wij u hier invulling aan te geven.
 • Agile Coaching
  Om de trainingen in praktijk toe te passen helpen we uw agile teams – on the job – in een effectief gebruik van een agile projectaanpak. 
 • Agile Audit
  De ‘agile audit’  biedt een onafhankelijke beoordeling van uw huidige agile organisatie en projectuitvoering, met inbegrip van aanbevelingen voor verdere verbetering.
Problem to solution